Sekundėlę...

LSMUG MT koordinatorė Sandra Gaučiūtė
III g. kl. kuratorė, istorijos mokytoja
Tel. nr.: +37067323464
El. paštas: sandra.gauciute@lsmugimnazija.lt

Komitetai

1. Socialinių – akademinių reikalų komitetas (SARk)

Koordinatorė: Kotryna Vaicekauskaitė
El. paštas: kotryna.vaicekauskaite@lsmugimnazija.lt
 
Veiklos sritys:

 • Mokinių konsultavimas įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais;
 • Mokinių skundų ir ginčų nagrinėjimas, sprendimas
 • Dokumentų bei siūlymų socialiniais ir akademiniais klausimais rengimas, teikimas gimnazijos lygmeniu;
 • Mokinių socialinės ir akademinės srities gerinimas (akademinio sąžiningumo kėlimas ir užtikrinimas, apklausų vykdymas);
 • Socialinės mokinių aplinkos užtikrinimas (maitinimo vietos, laisvalaikio ir darbo zonos bei jų kokybė);
 • Bendradarbiavimas su klasių seniūnais;
 • Mokinių atstovavimas administraciniuose ir valdymo lygmenyse.

2. Ryšių su visuomene komitetas (RSV)

Koordinatorė: Rūta Cyrolytė
El. paštas: ruta.cyrolyte@lsmugimnazija.lt
 
Veiklos sritys:

 • Rūpinimasis informacijos sklaida organizacijos viduje ir išorinėse tikslinėse grupėse;
 • Savivaldos įvaizdžio formavimas;
 • Įamžina ir fiksuoja Svarbiausių įvykių, renginių, seminarų įamžinimas ir fiksavimas;
 • Internetinės svetainės bei socialinių tinklų paskyrų administravimas;
 • Ryšių palaikymas su kitų organizacijų savivaldomis.

3. Kultūros ir laisvalaikio komitetas (KILk)

Koordinatorė: Rasa Jokimčiūtė
El. paštas: rasa.jokimciute@lsmugimnazija.lt
 
Veiklos sritys:

 • Renginių ir akcijų rengimas ir įgyvendinimas;
 • Paskaitų ir seminarų organizavimas;
 • Projektų aprašymas ir įgyvendinimas;
 • Gimnazijos mokinių mainų su kitomis švietimo įstaigomis organizavimas ir įgyvendinimas.

Seredžiaus g. 4, 205 kab.

Kaunas

mokiniutaryba@lsmugimnazija.lt

+37067323464

© Greetings From ChooseWeb